De mug... Nederlands oudste huisdier

Muggen en mensen leven al duizenden jaren in goede harmonie bij elkaar. Vermoedelijk is de mug zelfs het oudste huisdier ter wereld! Er zijn verschillende muggensoorten. In Nederland alleen al leven 25 verschillende soorten. De bekendste zijn de langpootmuggen (Tipulidae) en de steekmuggen (Culicidae), de muggen die bekendstaan om hun vrolijke gezoem.

De huismug is een onmisbare schakel in ons ecosysteem. Muggen dragen bij aan de biodiversiteit en ze houden ons gezelschap tijdens warme zomernachten. Het is de missie van de Nederlandse Muggenbescherming om ervoor te zorgen dat de mug zich thuisvoelt in de Nederlandse en Vlaamse slaapkamers. Nu en in de toekomst.

Over de Nederlandse Muggenbescherming

De Nederlandse Muggenbescherming zet zich al sinds 1985 in voor de Nederlandse huismug. Samen met tientallen enthousiaste vrijwilligers zorgen we ervoor dat de muggenpopulatie in stand blijft, zodat ook toekomstige generaties kunnen genieten van dit vriendelijke beestje.

Bestuur Nederlandse Muggenbescherming

De Nederlandse Muggenbescherming is een stichting zonder winstoogmerk. Alles wat we doen, doen we uit liefde voor de mug.

Vrienden van de Mug

Draagt u de muggen ook een warm hart toe? Word dan Vriend van de Mug! Voor een klein bedrag per jaar zorgt u ervoor dat de Nederlandse Muggenbescherming haar belangrijke werk kan blijven doen. Informeer bij de secretaris van de Nederlandse Muggenbescherming over het lidmaatschap.